příměstský tábor 2020

Příměstský tábor I.

13. – 17. července 2020 v pracovní dny, začátek v 8:00 hodin, konec v 16:00 hodin. OBSAZENO

Příměstský tábor II. 

20. – 24. července 2020 v pracovní dny, začátek v 8:00 hodin, konec v 16:00 hodin. OBSAZENO

v letošním roce je mimo přihlášek požadován i Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na příměstském táboře a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Místo konání: Košíky 117, jinak dle denní aktivity.

náplň: dílna, muzeum, hřiště.

Přihlášky k dispozici v Multifunkční budově Košíky 117, cena 500,- Kč.

Tábor je určen pro předškoláky a žáky základní školy.