příměstský tábor 2020 – podzim

Podzimní příměstský tábor

29. – 30. října 2020 v pracovní dny, začátek v 8:00 hodin, konec v 16:00 hodin.

v letošním roce je mimo přihlášek požadován i Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Místo konání: Košíky 117, jinak dle denní aktivity.

náplň: dílna, muzeum, hřiště.

Přihlášky k dispozici v Multifunkční budově Košíky 117, cena 100,- Kč – na stravu.

Tábor je určen pro předškoláky a žáky základní školy.