Mateřská škola Košíky nabízí pro děti 1. stupně Základní školy DĚTSKÝ KLUB II.
Služba je umístěna v Košíkách v budově č. p. 117,
od 15:00 do 18:00 hodin každý den školního vyučování.
Děti budou pod dohledem pečujících osob, které jim zajistí pestrý program, pomůžou s přípravou do školy, domácími úkoly, projekty apod.
Svačinu pro děti a pitný režim zajišťují rodiče sami.
Služba je určena pro rodiče, kteří doloží doklad o vazbě na trh práce.
Přihlášky do Dětského klubu jsou k vyzvednutí
v Multifunkční budově Košíky 117.

Program Dětského klubu a pečující osoby:

Pondělí Eva Kučerová

rukodělné činnosti

Úterý

Kateřina Silná

sportovní hry

Středa

Eva Kučerová

rukodělné činnosti

Čtvrtek

Petra Surovcová

zahrada, ekologie, dílna

Pátek

Petra Surovcová

kreativity

*pečující osoba se může operativně měnit.

Přihlášky a více informací u pečujících osob nebo na Obecním úřadě Košíky.

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 715/03_16_047/CLLD_16_01

Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření III.

Název projektu CZ: Dětský klub a příměstské tábory II.