DOVOZ KNIH MÉNĚ POHYBLIVÝM OBČANŮM A SENIORŮM

Pokud máte doma méně pohyblivého člena rodiny který rád čte nebo sami nemůžete z jakéhokoliv důvodu doknihovny přijít , můžeme knihy dovést až do domu, stačí napsat na mail uvedený v kontaktech kde uveďte o jaké knihy máte zájem a kontakt na vás.

Dále je možné knihovnu otevřít po domluvě i mimo oficiální otvírací dobu.

Knihovna nabízí svým čtenářům:
• půjčování knih z vlastního fondu knihovny pro děti, mládež i dospělé čtenáře
• půjčování knih z výměnného fondu Knihovny BBB Uherské Hradiště
• prodloužení výpůjček po domluvě s knihovníkem
• internet zdarma

Výměnný fond:
• obsahuje knižní novinky, bestsellery, klasickou literaturu pro všechny typy čtenářů. Fond je sestavován s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů.

Tyto výměnné soubory jsou pořízeny z dotace Zlínského kraje a poskytuje je KBBB Uh. Hradiště.

Meziknihovní výpůjční služba:
• knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, zapůjčí čtenářům prostřednictvím MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY z fondu jiné knihovny

Regionální funkce

Místní knihovně v Košíkách jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – KBBB Uh. Hradiště.