Registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000008
Název projektu Sociální začleňování v MAS SCHP I
Příjemce podpory (název) Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s.

.