Projekt „Sociální začleňování v MAS SCHP I“ (reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000008)

je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost+

 

Letní příměstský tábor:

Turnus 1.:

24. – 28. července 20023 – vedoucí Lucie Šišáková

Turnus 2.:

31. července – 4. srpna 2023 – vedoucí Petra Surovcová

 

Vnitřní řád příměstského tábora

Provozní řád příměstského tábora